Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
             Uprawnienia te zawarte zostały w art. 44- 51 kodeks pracy. Kiedy otrzymamy od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z nieuzasadnioną przyczyną bądź z naruszeniem przepisów prawa pracy o wypowiedzeniu umów o pracę możemy skierować się z taką sprawą do Sądu pracy. W takich wypadkach Sąd rozpatruje sprawy i orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. 
  Odnośnie odszkodowania na łamach przepisów zawartych w kodeksie pracy Sąd orzeka  w sytuacji gdy inne żądania nie mogą zostać uwzględnione, gdyż ich spełnienie jest niemożliwe lub niecelowe( WYJĄTKI - nie stosuje się to do pracownika przed emeryturą i pracownicy w ciąży) .  
WAŻNE  odszkodowanie przysługuje do wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni d…

Najnowsze posty

Porozumienie art. 9(1) i art. 23 (1a) k.p.)